Współpracuj z FIA

/Współpracuj z FIA

FIA zaprasza do współpracy Wszystkich, którym bliska jest idea silnego, nowoczesnego oraz zintegrowanego środowiska akademickiego i którzy dostrzegają potrzebę wspierania aktywności społecznej, edukacyjnej i badawczej tegoż środowiska.

Zespół FIA tworzą uznani specjaliści reprezentujący różne zawody: nauczyciele akademiccy, lektorzy i tłumacze języków obcych, specjaliści z zakresu edytorstwa, doradcy zawodowi, prawnicy. Wszystkie te osoby, obok posiadanej wiedzy specjalistycznej, doskonale znają i rozumieją problemy z jakimi na co dzień mierzy się społeczność akademicka, dzięki czemu FIA jest w stanie skutecznie odpowiadać na jej potrzeby.

W bieżącej działalności FIA korzysta także ze wsparcia Partnerów instytucjonalnych i biznesowych.