KONFERENCJA NAUKOWA: SŁUŻBA PUBLICZNA (LUBLIN, 20 WRZEŚNIA 2017 R.)

//KONFERENCJA NAUKOWA: SŁUŻBA PUBLICZNA (LUBLIN, 20 WRZEŚNIA 2017 R.)

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie we współpracy z Fundacją Inicjatyw Akademickich. Miejscem obrad był Dworek Kościuszków położony na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3. W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS w Lublinie) – przewodniczący, prof. dr hab. Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS w Lublinie), dr hab. Leszek Bielecki, prof. nadzw. (UJK w Kielcach), ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. nadzw. (KUL JP II), dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. nadzw. (UJK w Kielcach, UP im. KEN w Krakowie), dr hab. Anna Haładyj (KUL JP II), dr hab. Wojciech Lis (KUL JP II), dr Emil Kruk (UMCS w Lublinie), dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS w Lublinie). Konferencja została objęta patronatem Wydawnictwa C.H.Beck. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 11 ośrodków naukowych, którzy wygłosili 14 referatów.
Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz fotorelacją z tego wydarzenia.

Służba publiczna – program – archiwum FIA