KONFERENCJA NAUKOWA: WYKŁADNIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA (LUBLIN, 12-13 PAŹDZIERNIKA 2017 R.)

//KONFERENCJA NAUKOWA: WYKŁADNIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA (LUBLIN, 12-13 PAŹDZIERNIKA 2017 R.)

W dniach 12-13 października 2017 r. w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Wykładnia prawa ochrony środowiska”. Konferencja została zorganizowana przez w ramach sieci: „Polska sieć naukowa – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet w Białymstoku) we współpracy z Fundacją Inicjatyw Akademickich. Miejscem obrad były sale konferencyjne IBB Grand Hotel Lublinianka przy ul. Krakowskie Przedmieście 56. W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof. dr hab. Leszek Leszczyński (UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK w Toruniu), prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (KUL w Lublinie), dr hab. Ewa Czech prof. UwB (UwB), dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL (KUL w Lublinie). Konferencja została objęta patronatami: Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz czasopisma „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 10 ośrodków naukowych, oraz organów administracji publicznej, sądów administracyjnych, kancelarii prawnych i niezależni specjaliści. W ciągu dwóch dni konferencji zostało wygłoszonych 31 referatów.
Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz fotorelacją z tego wydarzenia.

Wykładnia prawa ochrony środowiska – Program – archiwum FIA