Kontakt

/Kontakt

Dane teleadresowe

Fundacja Inicjatyw Akademickich
ul. Relaksowa 9/95
20-819 Lublin
tel.: +48 81 465 35 45
mail: biuro@fia.lublin.pl

NIP
7123323477
REGON
365905847
KRS
0000647151

(Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Inicjatyw Akademickich (20-819 Lublin, ul. Relaksowa 9/95) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). *

Rachunek bankowy FIA:

07 1750 0012 0000 0000 3566 3967
Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Lublin
ul. Tomasza Zana 35
20-601 Lublin