Jak pomóc?

/Jak pomóc?

Zapraszamy instytucje, firmy i osoby prywatne do pomocy w rozwijaniu działalności FIA. Pomóc można na wiele sposobów, doraźnie oraz podejmując stałą współpracę:

  • wesprzyj FIA darowizną finansową, darowizną rzeczową lub nieodpłatnymi usługami;
  • zostań sponsorem wybranych projektów realizowanych przez FIA;
  • dołącz do wolontariuszy FIA;
  • promuj działalność FIA.

Wszystkie pozyskane środki przeznaczane są na realizację działalności statutowej, a informacje o darczyńcach i sponsorach zamieszczane są na stronie internetowej i materiałach promocyjnych FIA.