Archiwum wydarzeń

/Archiwum wydarzeń

KONFERENCJA NAUKOWA: WYKŁADNIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA (LUBLIN, 12-13 PAŹDZIERNIKA 2017 R.)

W dniach 12-13 października 2017 r. w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Wykładnia prawa ochrony środowiska”. Konferencja została zorganizowana przez w ramach sieci: „Polska sieć naukowa – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet w Białymstoku) we współpracy z Fundacją Inicjatyw Akademickich. Miejscem obrad były sale konferencyjne IBB Grand Hotel Lublinianka przy ul. Krakowskie Przedmieście 56. W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof.

KONFERENCJA NAUKOWA: SŁUŻBA PUBLICZNA (LUBLIN, 20 WRZEŚNIA 2017 R.)

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie we współpracy z Fundacją Inicjatyw Akademickich. Miejscem obrad był Dworek Kościuszków położony na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3. W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS w Lublinie) – przewodniczący, prof. dr hab. Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS w Lublinie), dr hab. Leszek Bielecki, prof. nadzw. (UJK w

KONFERENCJA NAUKOWA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA (LUBLIN, 17 MAJA 2017 r.)

W dniu 17 maja 2017 r. w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Katedrę Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Fundacją Inicjatyw Akademickich. Miejscem obrad była sala konferencyjna IBB Grand Hotel Lublinianka przy ul. Krakowskie Przedmieście 56. W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof. dr hab.

KONFERENCJA NAUKOWA: OCHRONA PRAWNA ZASOBÓW NATURALNYCH (LUBLIN, 25 KWIETNIA 2017 r.)

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Ochrona prawna zasobów naturalnych”. Była to druga konferencja naukowa z cyklu „Prawne instrumenty ochrony środowiska”, który został zapoczątkowany w 2016 r. konferencją kończącą realizację projektu „Studia podyplomowe – Prawne instrumenty ochrony środowiska” finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Fundacją Inicjatyw Akademickich. Miejscem obrad była Aula Uniwersytecka